top of page

İŞYERİ SİGORTASI

İşyeri sigortaları büyük veya küçük ölçekli iş yerlerinizde, çalışanlarınız ve sizin hayatınızı aynı zamanda iş yerinizde bulunan makina teçhizatlarınızı olası bir kaza, yangın veya doğal afet durumunda sigortalar. Olası hasar durumunda kaybınızı minimize ederek yanınızda olur.

İşyeri sigortası, bir işletmenin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı maddi güvence sağlar ve işletmenin finansal stabilitesini korumayı amaçlar. İşyeri sigortası, işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektöre, büyüklüklerine, konumlarına ve diğer özelliklerine bağlı olarak farklı kapsamları içerebilir.

İşyeri sigortası genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

Yangın ve Patlama Sigortası: İşyerinde yangın, patlama veya yıldırım nedeniyle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.

Hırsızlık Sigortası: İşyerindeki malvarlığının hırsızlık olaylarına karşı güvence altına alınmasını sağlar.

Su Baskını Sigortası: İşyerinde meydana gelebilecek su baskını veya sel nedeniyle oluşabilecek hasarları kapsar.

İşyeri İçi Mali Sorumluluk Sigortası: İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara veya çalışanlara verilebilecek maddi zararları içerir.

İşyeri Dışı Mali Sorumluluk Sigortası: İşletme faaliyetleri nedeniyle dışarıda meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararları içerir.

Elektronik Cihaz Sigortası: İşyerinde kullanılan elektronik cihazların arızalanması veya hasar görmesi durumunda maddi zararları kapsar.

İş Aksaklıkları Sigortası: İşletmenin normal işleyişini engelleyen beklenmedik olaylar nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi kayıpları içerir.

Kâr Kaybı Sigortası: İşyerinde meydana gelen bir olay nedeniyle işletmenin faaliyetlerini sürdürememesi durumunda oluşabilecek kâr kaybını teminat altına alır.

İşyeri sigortası poliçeleri genellikle işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve işletmenin karşılaşabileceği risklere karşı kapsamlı bir koruma sağlar.

bottom of page