top of page

YANGIN SİGORTASI

Firmalar veya şahısların iş yeri ya da yerleşim yerlerinde beklenmedik bir anda meydana gelen yangın, yıldırım, infilak gibi afet durumlarında oluşan fiziki hasarlarınızı güvence altına alır.

Yangın sigortası, bir binanın veya mülkün yangın, yıldırım, patlama, hava araçlarının düşmesi veya bu tür olaylar sonucu meydana gelen yangın türündeki zararlara karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Yangın sigortası, maddi varlıkların yangın nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı finansal koruma sağlar ve genellikle bina, içerideki eşyalar ve diğer malvarlıklarını kapsar.

Yangın sigortası primi, genellikle binanın değeri, kullanım amacı, coğrafi konumu ve yangın güvenlik önlemleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Sigorta poliçesinin detayları, poliçe şartları ve istisnalar gibi unsurları dikkatlice incelenmelidir.

Yangın sigortası, bir mülk sahibinin veya işletme sahibinin yangın nedeniyle oluşan büyük maddi kayıpları karşılamasına yardımcı olur. Bu sigorta, yangın gibi beklenmedik felaketlerin finansal etkilerini hafifletmek ve mülk sahiplerine güvenli bir hissetme imkanı sağlamak amacıyla önemlidir.

bottom of page