top of page

TARIM SİGORTASI

Tarım sigortası üreticileri ve çiftçileri yaşanabilecek doğal afet ve iklimsel koşullardan kaynaklı oluşabilecek zayiatlarını ve maddi zararlarınızı karşılar. Tarım sigortası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinden kaynaklanan risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, doğal afetler, hastalıklar, zararlılar, hava koşulları gibi çeşitli risklere karşı çiftçileri güvence altına almayı amaçlar. Tarım sigortası, çiftçilere tarımsal ürün kayıplarının finansal etkilerini hafifletme ve sürdürülebilir tarımı destekleme amacını taşır.

Tarım sigortası poliçeleri, genellikle tarım ürünleri, arazi büyüklüğü, coğrafi konum, tarım yöntemleri ve diğer faktörlere bağlı olarak çiftçinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Sigorta primleri, riskin büyüklüğüne ve poliçe kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tarım sigortası, çiftçilere beklenmedik olaylara karşı finansal güvence sağlar ve tarımsal üretimdeki belirsizlikleri azaltarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler. Aynı zamanda, tarım sigortası çiftçilerin maddi kayıplarını minimize etmelerine yardımcı olarak tarım sektörünün ekonomik istikrarını güçlendirebilir.

bottom of page