top of page

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, genellikle zorunlu sağlık sigortası poliçesinin (Sosyal Güvenlik Kurumu veya özel sağlık sigortası) kapsamının dışında kalan sağlık harcamalarını karşılamak amacıyla satılan bir ek sağlık sigortası türüdür. Bu tür bir sigorta, temel sağlık sigortasının ödemelerinin yanı sıra ek masrafları ve sağlık hizmetlerini kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık harcamalarının arttığı durumlarda maddi güvenlik sağlamayı amaçlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Sigorta şirketlerinin sunduğu poliçeler arasında kapsam, prim ve şartlar açısından farklılıklar olabilir. Bu nedenle, sigorta poliçesini seçmeden önce dikkatlice incelemek önemlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, kişinin temel sağlık sigortasıyla kapsanmayan veya sınırlı kapsama sahip sağlık harcamalarını karşılamak için bir çözüm sunar.

bottom of page