top of page

NAKLİYAT SİGORTALARI

Nakliyat sigortası makina, teçhizat, eşya, mobilya vb. ürünlerinizin yurtiçi ve yurtdışı taşıma esnasında oluşan ambalajlanması, kırılma, çalınma, kaybolma, tahrif edilme gibi durumlarda zararınızı teminat altına alır.

Nakliyat sigortaları, mal ve eşyaların taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayan sigorta türlerini ifade eder. Bu sigortalar, taşıma işlemlerinin başından sonuna kadar oluşabilecek çeşitli tehlikelere karşı nakliyat şirketlerini, taşımacıları ve mal sahiplerini korumayı amaçlar. İşte bazı temel nakliyat sigorta türleri:

Taşıma Sigortası (Kargo Sigortası): Malların bir yerden diğerine taşınması sırasında oluşabilecek kayıplara, hasarlara veya hırsızlıklara karşı koruma sağlar. Bu sigorta, deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı veya hava taşımacılığı gibi farklı taşıma yöntemlerine göre çeşitlilik gösterebilir.

Taşımacılık Sigortası (Carrier's Liability Insurance): Taşıma işlemi yapan taşıyıcı firmaların, mal sahibine karşı taşıma işlemi sırasında oluşabilecek sorumluluklarını kapsar. Ancak, bu sigorta genellikle temel kapsamlıdır ve tüm riskleri içermez. Ek sigortalarla genişletilebilir.

Nakliyat İhracat Sigortası: Mal ve eşyaların bir ülkeden başka bir ülkeye ihracatı sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlar. Bu sigorta, gümrük işlemleri, taşıma ve diğer ilgili süreçlerde meydana gelebilecek zararları içerebilir.

Depolama Sigortası: Mal ve eşyaların depolama sırasında oluşabilecek zararlara karşı koruma sağlar. Depolama sürecinde meydana gelen yangın, su baskını, hırsızlık gibi risklere karşı güvence sunar.

Taşımacılık Sorumluluk Sigortası: Taşıyıcı firmaların, taşıma işlemi sırasında üçüncü şahıslara veya müşterilere verebileceği zararları içerir. Bu sigorta, genellikle kara taşımacılığı (kamyon, tren, otobüs), deniz taşımacılığı veya hava taşımacılığı gibi taşıma yöntemlerine göre düzenlenebilir.

Bu nakliyat sigortaları, mal sahiplerinin, taşımacıların ve lojistik şirketlerinin ticari faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri risklere karşı maddi güvence sağlamayı amaçlar

bottom of page