top of page

SORUMLULUK SİGORTASI

İşyerlerinde oluşan iş kazaları, göçük, yangın, elektrik çapması gibi olumsuz durumlar karşısında, işverenin sorumluluğundan dolayı, zor durumda kalmasını önlemek, zarar gören işçilere ödenecek olan tazminat taleplerinin karşılanmasını sağlamaktadır.

Sorumluluk sigortası, bir kişinin veya işletmenin başkalarına karşı yasal sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıpları karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalıyı hukuki taleplerden kaynaklanan maddi sorumluluklara karşı korur.

Sorumluluk sigortası, birçok sektörde ve işletme türünde önemlidir çünkü beklenmedik durumlar veya hatalar nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi kayıplara karşı güvence sağlar. Bu sigortalar genellikle poliçe kapsamına bağlı olarak farklılık gösterir ve işletmelerin veya bireylerin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

bottom of page