top of page

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası, zorunlu deprem sigortası kapsamına girmeyen; yangın, su baskını, cam kırılması, hırsızlık gibi hemen her türlü hasarı tam güvence altına almanızı sağlayacak bir çözümdür.

Konut sigortası, ev sahiplerini evleriyle ilgili çeşitli risklere karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, evin yapısı, içerisi ve ev sahibine ait kişisel eşyalar gibi çeşitli unsurları kapsayabilir. Konut sigortası genellikle iki temel kapsamı içerir: Bina sigortası ve içerik sigortası.

Bina Sigortası:

Yangın ve Patlama: Evde meydana gelebilecek yangın, patlama gibi felaketler nedeniyle oluşan hasarları kapsar.

Doğal Afetler: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları içerebilir (bu kapsamlar poliçe şartlarına bağlı olarak değişebilir).

Hırsızlık: Evdeki eşyaların hırsızlık olaylarına karşı güvence altına alınmasını sağlar.

Vandalizm: Evde meydana gelen vandalizm olaylarından kaynaklanan zararları kapsar.

İçerik Sigortası:

Evdeki Eşyalar: Ev sahibine ait kişisel eşyaların, mobilyaların ve diğer içeriklerin hasara karşı korunmasını sağlar.

Hırsızlık: İçerideki eşyaların hırsızlık olaylarına karşı korunmasını sağlar.

Küçük Kaza ve Hasarlar: Örneğin, evde meydana gelebilecek su baskınları, cam kırılmaları gibi küçük kaza ve hasarları içerir.

Konut sigortası poliçeleri genellikle belirli bir dönem için (genellikle bir yıl) düzenlenir ve primler, evin konumuna, yapısına, büyüklüğüne ve sigorta kapsamına bağlı olarak belirlenir. Sigorta poliçesinin detayları ve kapsamı, sigorta şirketi tarafından belirlenen poliçe şartlarına bağlı olarak değişebilir.

bottom of page